Практики

 

Всички часове се практикуват в удобно спортно облекло , боси  /при желание – по чорапи/, без допълнителни уреди! В залите са осигурени килимчета , но с цел да се подобри хигиената е подходящо да си носите вашето любимо килимче или кърпа.

 

Пилатес – метод Ланетика

Методът Ланетика се разви през 20-те години на преподаване на

двигателните практики в България от Лана Петкова, съобразен е с особеностите на възприятието , начина на живот, физическата подготовка и психическата нагласа на хората , както и личен опит на преподавателя за  развитието на тялото с проблеми в опорно-двигателния апарат.

Едночасовият комплекс се базира върху основните принципи , формулирани от Джозеф Пилатес , неговите класически упражнения, разнообразени с безброй варианти на движението и величината на амплитудата им, както и с принципите на класическата йога и  йогийското  дишане и движение , принципа на системност и последователност в упражненията ,от лесното към по-трудното, когато всяко следващо упражнение е подготвено от предишното.Упражненията пряко въздействат на нервната, сърдечно-съдова , лимфната и ендокринната системи.

Всеки урок е напълно подходящ както за начинаещи, мъже и жени , които ще открият радостта от движението и ще възвърнат здравето си , така и за много подготвени и напреднали , защото стилът на заниманието ви дава възможност за лично ваша индивидуална тренировка в рамките на зададената в групата програма; ще усъвършенствате основните двигателни качества като гъвкавост, издържливост  и  сила.

Подходът е терапевтичен, тренировката е комплексна, без да се прекалява със силовите или други елементи за хармоничното развитие на тялото, спокойствието на духа, лечение и профилактика на безброй заболявания , за които добре е да се консултирате с преподавателя си преди да започнете да тренирате.

IMG_4961    IMG_4964

 

Йога

В огромен океан видове йога ние предлагаме в часовете си практики от класическата Хатха-йога  – част на Раджа-йога.

Раджа – йога е съставена от осем стъпала :

– яма / морално-етични принципи поведение в  обществото/

– нияма / морално-етични принципи на личността/

– АСАНА / контрол върху тялото /

– ПРАНАЯМА / контрол върху дишането /

– пратяхара / контрол върху сетивата/

– дхарана / концентрация/

– дхяна / медитация/

– самадхи / сливане с Абсолюта – висшето състояние /

Хатха-йога в часовете ни  включва АСАНА и ПРАНАЯМА, както и препоръки за хигиенните практики на йога и хранителния режим.

По разбираеми причини ние НЕ смятаме за възможно да учим нашите практикуващи на висшите стъпала в йога, както и на морално-етични принципи , защото и ние самите сме само скромни ученици на този път. Даваме само основните насоки.

Часовете за начинаещи дават ясна представа за основите на асана – работа с тяло, възстановяване на енергетически и умствен  потенциал, влиянието на опорно-двигателния апарат, ендокринната и нервната системи, основи на дихателните практики.

Подходящи за всички : както за здрави спортуващи хора, желаещи да се запознаят с йога и да допълнят тренировките си, така и  за хора с различни заболявания / задължително консултирайте се  с Вашия треньор/ , деца ученическа възраст, бременни.

Смесените групи за всички – стилът е подходящ и за начинаещи, и за средно практикуващи , и за напреднали.

Напреднали – комплексът е с повишената трудност , акцентите са :

гъвкавост / комплекс шпагати и др./; класическите по-сложни асани , продължителните задържания в тях – изометрия; сила и издържливост; основни класически дихателни практики; елементите на различни направления в йога – ащанга-виньяса, йога 23 и др.

IMG_9555

Йогатерапия

Основен комплекс асани и основите на пранаяма  за профилактика и  лечение на различни заболявания с методите на хатха-йога.

Задължително консултирайте се преди тренировката с Вашия преподавател!!! Подходящ за бременни и деца ученическа възраст  с проблеми в опорно-двигателния апарат и редица други заболявания.

В часовете хатха-йога и  пранаяма /дихателната практика на йога / ние научаваме и развиваме в пълен обем най-задълбочените класически практики , разнообразни мощни подготвителни „раздишвания“ Ви карат да усетите всяка една алвеола, за да разберете същността на хатха-йога чрез бандхи и мудри, да се научите да усещате тънкото – енергията, праната на живота си, както в никой друг час. Заниманието е „бутиково“, с малък брой ученици, с персоналното внимание към всеки, затова е подходящо за всички нива – обясненията са много подробни . Само сряда и петък от 9:15!

Индивидуални програми

За да работите индивидуално по вашата персонална програма – обадете се лично на вашия преподавател за консултация в удобно за вас време. Подходящо е при специфични заболявания и желанието за индивидуалната  работа .